Oud

Fra 3. trinn

Instrumentopplæring

Gitar

Fra 3. trinn

Instrumentopplæring

Djembe

Fra 3. trinn

Instrumentopplæring

Moderne dans

Fra 5. trinn

UKM 2015

Mandolin

Fra 3. trinn

Instrumentopplæring

Fra 3. trinn

Gitar

Fra UKM 2015

Instrumentopplæring

Sang

Fra 3. trinn

UKM 2015