Gruppeundervisning

Med forbehold om endringer.

Danseleik

Danseleik (1. – 2. trinn)
Onsdager kl. 13.15 – 13.55

Sted: Gol skule, musikkrom
Lærer: Mari Vaagland

Film/foto/animasjon


Film/foto/animasjon (5. – 7. trinn)
Onsdager kl. 13.05 – 14.05

Film/foto/animasjon (8. – 10. trinn)
Torsdager kl. 14.25 – 15.25

Sted: Gol kulturskule
Lærer: Arild Jensen

Dansemix

Dansemix (3. – 4. trinn)
Onsdager kl. 14.15 – 15.15

Sted: Gol idrettsarena
Lærer: Mari Vaagland

Teater

Teater (3. – 4. trinn)
Mandager kl. 14.30 – 15.30
Sted: Musikkrom/scene, Gol skule
Lærer: Lene Johansen Kløvstad

Jazzdans

Jazzdans (5. – 7. trinn)
Onsdager kl. 15:15 – 16.15

Jazzdans (fra 8. trinn)
Onsdager kl. 16.15 – 17.30

Sted: Gol idrettsarena
Lærer: Mari Vaagland

Musikalmix

Musikalmix (fra 7. trinn)
Fredager kl. 14.45 – 15.45
Sted: Musikkrom/scene, Gol skule
Lærer: Gunn Ragnhild Stigen

Koret TAPAS

Aspirantkoret (1. – 3. trinn)
Tirsdager kl. 13:15- 14:15

Barnekoret (4. – 7. trinn)
Tirdager kl. 14:20 – 15:20

Sted: Gol skule, scenen
Lærer: Gunn Ragnhild Stigen og Arild Jensen