Gruppeundervisning

Med forbehold om endringer.

Koret TAPAS

Aspirantkoret (1. – 3. trinn)
Tirsdager kl. 13:15- 14:15

Barnekoret (4. – 7. trinn)
Tirdager kl. 14:20 – 15:20

Sted: Gol skule, scenen
Lærer: Gunn Ragnhild Stigen

Kunstleik

Kunstleik (1. – 2. trinn)
Torsdager kl. 13.20 – 14.05

Sted: Gol skule, scenen
Lærer: Jimu Makurumbandi

Film/foto/animasjon


Film/foto/animasjon (5. – 7. trinn)
Onsdager kl. 13.10 – 14.10

Film/foto/animasjon (8. – 10. trinn)
Onsdager kl. 14.25 – 15.25

Sted: Gol kulturskule
Lærer: Arild Jensen

Dansemix

Dansemix (3. – 4. trinn)
Torsdager kl. 14.40 – 15.40

Sted: Gol idrettsarena
Lærer: Jimu Makurumbandi

Djembe

Djembe
Mandager kl. 15.00 – 15.45

Sted: Gol skule, scenen
Lærer: Jimu Makurumbandi

Jazzballett

Jazzballett (5. – 7. trinn)
Torsdager kl. 15:40 – 16.40

Jazzballett (fra 8. trinn)
Torsdager kl. 16.40 – 17.55

Sted: Gol idrettsarena
Lærer: Jimu Makurumbandi