(kl. 09.30 – 11.00)
Lærerne møter på kulturskola kl. 09.30 (presise!) Frakter utstyr til kirka og rigger klart til konsert.
(kl. 11.10 – 12.00)
Dere inviterer primært torsdagselevene på individuell opplæring til avslutning i aulaen PS! All ordinær undervisning utgår. Haifa, Shaza og Amir hjelper til med servering. Kom gjerne med innspill på servering og ev. annet. Dere må selvsagt gjerne også invitere elever som har timer andre dager også! (men vi må ha beskjed om hvor mange som er invitert)

Oppmøtetid 15.25
Øvingstid 15.30
Sweet Gently, Sweet Afton og Vinteren

Oppmøtetid 15.40
Øvingstid 15.50
Do You Hear What I Hear

Oppmøtetid 16.00
Øvingstid 16.10
Velt alle dine veie

Oppmøtetid 16.20
Øvingstid 16.30
En stjerne skinner i natt

Oppmøtetid 16.40
Øvingstid 16.50
Little Road To Bethlehem

17:10
Pause

Oppmøtetid 17.20
Øvingstid 17.30
When You Wish Upon a Star

Oppmøtetid 17.40
Øvingstid 17.50
Koret TAPAS

Oppmøtetid 18.00
Øvingstid 18.10
Hele jorden er pyntet til julen

(kl. 14.00 – 15.15)
Felles middag (kulturskola spanderer). Espen kommer etter undervisning på ungdomsskola. Larissa og Audun reiser først bort til Herad kyrkje.

(20.00 – ca. 21.00)
ALLE er selvsagt med på nedrigg og frakt av utstyr tilbake til skolen.