Referat lærermøte

Referat 16/11 2017
Innlogging i Visma: Reiseregninger og fravær. Ingen fikk logget inn.
Organisering av dagens huskonsert.
Juleavslutning 2017: Det blir julegrøt til lunsj en torsdag formiddag.
Det blir sommeravslutning med alle kulturskolene i Hallingdal til våren.
Vil vi ha en personaltur (når det er billige billetter)?
Hallingjazz: 1.prioritet: 3-5/5. 2. prioritet: 19-21/4. 3. prioritet: 15-17/3. Sjekke datoer med Tor Egil, vgs og ungdomsskola.
Bibliotekskonsert med Audun og Larissa sine elever torsdag 30/11 kl 18.00. Arild og Espen har konsert etter jul.
Ungdomsrådet støtter UKM – kommunen har ikke råd. Kulturskolelærerne blir engasjert.
Kan man få med Sander og Birk i band? Kanskje det blir endring i banda etter jul. Oppfølgingssak framover mot jul.
Huskonsert 7/12: Jimu danser kl 15. Hesteskyss m.m. opp fra Kremmartunet
Adventskonsert 14/12:
Hele er jorden er pyntet: v.1: Tilde v.2: Alle sangelevene på vgs v.3: Hele Tapas
Rutiner på låsing av dører
Øve m/Jimu i uka før jul (uke 51)
Referat 9/11
Innlogging i Visma: Reiseregninger og fravær
Hva kan gjøres for å få flere elever inn på Tapas, Kykeliky, Kykelikoks og dans?
Tapas v/Gunn Ragnhild og Audun må avtale et møte for å planlegge våren/forestilling for å rekruttere flere til koret.
-inn med 5. klasse som komp for Tapas?
Jimu foreslår dans på Kremmartunet og utdeling av flyers
Øvelse&møte fredag 17/11 kl 10.00-13.00?
Biblioteket: Arild, Audun, Espen og Larissa tar med elever til en liten konsert torsdag 23/11 kl 18.00
Timelister skal sendes på epost til Audun
Ikke avklart når vi skal ha «turnekonsert» for 1.-6. trinn
Til diskusjon: felles julebord for hele kommunen på Pers 15/12 kl 2030? Vil vi på tur igjen, jfr tidligere turer til Tallin og Praha?
1t: Felles julebord for alle kulturskolene i Hallingdal 2: For kulturskola 3: Sammen med lærerne på Gol skule 4: Sammen med hele kommunen
Turkomitè
Innlogging i Visma
Torsdag 9/11 blir det opplæring av branntavla. Etter kl 1630 er det kulturskola som har ansvaret
Hvem har ansvar – Gunhild, Audun, Arild, Espen, Larissa.
Hvis du er aleine med elever, så har man ikke lov til å gå fra elevene, men må ringe brannvesenet når man står ute med elevene.
Hvis ingen foreldre kan ta ansvaret for å følge barna ut i forbindelse med en konsert, og læreren er alene,
så kan heller ikke læreren forlate elevene.
Hvis det er flere lærere på jobb, så tar noen ansvar for elevene, mens den som har ansvar for branntavla tar ansvar for den og å ringe brannvesenet.
Samordne branninstruks med grunnskola – følge dagtidelever opp til sin klasse på framsida
På kveldstid kan man stå på nedsida
Huskonsert 16/11:
Huskonsert 7/12: Salg av graut fra 1630-1730. Danserne blir med
Adventskonsert 14/12: De eldste opptrer
Hele er jorden er pyntet: v.1: Spørre kvedeelever v.2: Alle sangelevene v.3: Hele Tapas
Flytting av Film, foto & animasjon i forbindelse med «ekstraøvelse» med Tapas.
Lekse til neste lærermøte: planlegge innslag til huskonsertene framover
Budsjett 2018: UKL har hatt møte der de har kommet med forslag til hva som skal kuttes – de har nytt møte 8/11.
Det blir sannsynligvis mer gruppeundervisning – det blir sannsynligvis stadig større prisforskjell på individuell undervisning og gruppeundervisning
Diskusjon om organisering av gruppeundervisning framover.
Referat 26/10
Informasjon om ny organisering av hjemmesida.
Repetisjon av innlogging og føring av fravær i Visma Enterprise.
Registrering av faggruppe-møter i SpeedAdmin-kalenderne.
Refleksjon rundt kursdagen 24/10, og det videre arbeidet med fagplanene i musikk.
Det skal ikke skrives fagplan for hvert enkelt instrument, men felles for musikk,
men det kan selvsagt legges undervisningsplaner for de enkelte instrumenter.
Tilby «talentundervisning» til Tilde Myren Lien
Evaluering av organiseringa av det yngste bandet
Evaluering av gruppeundervisning per idag, og om kravet fra kommunen om innsparing.
Innsparing i kulturskola – Arild og Audun kan sannsynligvis ikke være så mye med på Tapas etter jul,
men i stedet ha elever.
Framtidig konsertsamarbeid med Jimu – gjerne lokalt i Hallingdal / bruke midler fra Den Kulturelle Skolesekken?
Julegateåpning 18/11: Kun TAPAS
Fredag 17/11: Ikke øve til Julegateåpning. Ta igjen timer som har gått? Arrangere fellesøvelser? Øve med Jimu?
Huskonsert 7/12: Utvida huskonsert med julegraut, kanefart og danseelever
Skolekonsert i Aulaen torsdag 8/3: 7.&8.: 0845 og 9.&10.:0945 (Espen, Jimu, Øyvind og Audun)
Referat 28/9:
Orientering om bakgrunnen for endringen i kulturavdelinga
Informasjon om personalsidene – oppfordring til å bruke siden ukentlig
KS Læring – skal få opplæring i bruk av sida, kan melde seg på kurs selv
Spm: Er det linker som det ville være kjekke å ha på personalsida?
Påminnelse om at fravær skal føres hver uke
Vedr spillejobber / permisjon: enkelundervisning kan flyttes selv, men rektor må orienteres, og elevene/foreldrene må få beskjed&påminnelse, og det må kanselleres og flyttes i SpeedAdmin. Ved gruppeundervisning må rektor/kollegaer også spørres.
Fast spmrunde: Skal noen være borte neste uke? I dette tilfellet, uke 41 (etter høstferien). Gunn Ragnhild skal bort flere dager.
Ikke sende sms til elever&foreldre etter kl 22.
Orientering om huskonsert&foreldremøte torsdag 12/10. Melde på store elever. Det blir salg av mat og gratis mat til lærerne fra ca 1530.
Rigge lyd fra 1615 torsdag 12/10.
Oppfordring til å bestille mat fra Læringssenteret! Det blir salg av mat på hver huskonsert.
Elevene må rydde leksebøker&sekker når de skal inn på time.
Julegateåpning – kulturskola blir med hvis konserten kan være i Aulaen – Tapas skal synge «på gata»
Fredag 17/11 er det skolefri og vi øver vi hele dagen til Julegateåpning
24/10: Faggrupper skal samles etter Rammeplanarbeidsdagen. Elevfri for elevene – timene skal IKKE tas igjen.
Evaluere elevundervisning på dagtid ifht elever som ikke klarer å huske timen, eller ikke er motivert for å ha time på dagtid.
Referat 21/9
Påminnelse om fraværsføring
Gå gjennom om noen er mye borte
Gå inn ukentlig på personalsidene
Band 1, 2 og 3. Prøve å få med Mirabell og Celina i bandet til Espen.
Lekser inn i notater på SpeedAdmin for foreldrenes skyld,
prøveordningen fortsetter fram til foreldremøtet 12/10
Sende beskjed i SpeedAdmin – øve på flettefelt.
Sende beskjed om høstferie
Kulturavdelingsmøte kl 0900.
Øve til foreldremøte i møtetida torsdag 12/10 og kl 0930-1100.
Orientering om utleie av utstyr, og utlån av utstyr til privat bruk.
Referat 14/9:
Orientering om at Gunhild slutter som kultursjef
Innlogging til Visma Enterprise
Turneplan – barnehager&skole
Huskonsert – ansvarsfordeling
Espen: slagverk, mikkabler, mikker, mikstativer
Arild/Audun: PA-diverse
Larissa: notestativer&notelys
Møte 1t før huskonsert
Informasjon om personalside på www.golkulturskule.no
Orientering om starttid på konsert ifht oppmøte tidligere og opprydning etterpå
Varsling av fravær – varsle elever/foreldre/rektor og kollegaer
Sende beskjed til foreldrene når en elev ikke kommer på timen
Påminnelse om 10-faktorundersøkelse
Sjekke om noen av lærerne har noe spesielt som påvirker timeplanen påfølgende uke
Selvfølge at lærerne får fri til spillejobber,
men forusetter utsendeselse av varsling på epost til foreldre/elever minst en uke i forveien, og gjøre om timeplanen i SpeedAdmin
+ påminnelse kvelden før
Orientering om nytt VISA-kort
Faggrupper
«Hva skal rommet hete»: Aulaen vs Hjarterommet

Referat 7/9:

Informasjon om personalside på www.golkulturskule.no

inkl innlogging til Visma Enterprise

Møte med elevene fra læringssenteret.
Minne om prøveordninger med lekser i notater i SpeedAdmin
Sende ut info til elever/foreldre om ferier
Info om budsjettkutt 400.000 kr
Info om plassering i faggrupper til fagsamlingene
Arbeid med fagplaner, 2t i hver gruppe ila semesteret (tid til annet arbeid), hvor malen legges, etter 24/10, i november, ferdig forslag til desember.
Fredag 17/11 0830-1430 – ekstraøvinger og rigging til julegateåpning
Arbeid med registrering av Tid til eget arbeid.
Info fra møte 25/8: 
Huskonserter blir kl 1730
Ønsker å arrangere UngLYD elektronika
Info fra møte 31/8:
Pga økonomiske innstramminger blir det ikke penger til UngLYD
Informasjon om elever fra læringssenteret.

Referat TAPAS

Referat fra TAPAS-møte 20/10:

Avtale 2 møter for våren
TAPAS synger langs veien, og synger ved juletreet.
Skal vi også synge ved Gjensidige?
Hvilke julesanger skal vi synge?
16/11: Huskonsert
TAPAS Barnekoret
Oppmøte kl 1700.
Gunn Ragnhild kommer kl 1715.
7/12: Huskonsert
TAPAS Aspirantkoret
(ikke teaser på kremmartunet fordi Gunn Ragnhild er på jobb fram til kl 1700).
Oppmøte kl 1700.
Gunn Ragnhild kommer kl 1715.
12/12: Opptreden på Storefjell
TAPAS Aspirantkoret og TAPAS Barnekoret
Gol kulturskules adventskonsert i Herad kyrkje 14/12:
TAPAS Aspirantkoret og TAPAS Barnekoret

HØST

24.10. Planleggingsdag for lærere, fri for TAPAS.

15.11. Barnekoret øver som normalt fra kl 13:05. Fellesøvelse for aspirant- og barnekor kl. 14:15-15:30. (Aspirantene øver også som normalt tirsdag 14.11.)

16.11. Barnekoret (5.-7.) synger på huskonsert på Gol kulturskule. Oppmøte kl. 17:00. Konsert kl. 17:30.

18.11. Julegateåpning. Tidspunkt kommer senere.

06.12. Barnekoret øver som normalt fra kl 13:05. Fellesøvelse for aspirant- og barnekor kl. 14:15-15:30. (Aspirantene øver også som normalt tirsdag 5.12.)

07.12. Aspirantkoret (1.-4.) synger på huskonsert på Gol kulturskule. Oppmøte kl. 17:00. Konsert kl. 17:30.

12.12. Sangoppdrag på Storefjell. Avreise ca. kl 13:00 Retur innen kl. 16:00.

13.12 Lucia-sang på Gol skule. Oppmøte kl. 12:00, varer til kl. 14:30.

14.12 Adventskonsert i Herad kyrkje kl. 19:00. Oppmøte kl. 17:30.

Your Content Goes Here

Referatarkiv
lærermøte

Skoleåret 2016/2017

Referatarkiv
TAPAS

Skoleåret 2017/2018