Nye elever

Nå er det mulig å søke elevplass for neste skoleår. Frist for å søke hovedopptak er 1. juni. Søknadene behandles juni – august. Det vil være mulig å søke opptak gjennom hele året. Eleven blir da automatisk satt på venteliste og får tildelt plass dersom kulturskolen har ledig kapasitet

Søknadsskjema nye elever
(PS! Kun NYE elever)

Eksisterende elever 

Nå er det mulig å re-registrere og legge til nye undervisningstilbud for neste skoleår. Dette må gjøres i SpeedAdmin. Hovedopptak for skoleåret 2019/2020 er 1. juni.

Innlogging SpeedAdmin
(PS! Kun eksisterende elever og elever på venteliste)