Informasjon

 • Eleven blir tatt opp i kulturskolen for ett år om gangen. Påmeldinga er bindende for hele skoleåret.
 • Utmelding fra skole skal skje via SpeedAdmin.
 • Frist for utmelding, høstsemesteret: 10. september.
 • Frist for utmelding, vårsemesteret: 10. desember.
 • Elever som blir utmeldt etter fristen vil få tilsendt regning for det påbegynte semesteret.
 • Elevavgifta blir sendt ut to ganger i skoleåret.
 • Kulturskolen har egen skolerute.
 • Vi har vedtatt at et avvik på opptil 2 undervisningstimer hvert semester må tolereres uten fratrekk i betalinga.
 • Elevfravær meldes direkte til lærer.
 • Individuell opplæring barn/ungdom: Kr 2.600,- per plass per år. (Søskenmoderasjon)
 • Gruppeundervisning barn/ungdom: Kr 2.200,- per plass per år. (Søskenmoderasjon)
 • Koret TAPAS: Kr 1.600,- per plass per år.
 • ​Elevplass voksen: Kr 4.400,- per plass per år.
 • Materialkostnader: Kr 250,- per plass per år.
 • Instrumentleie: Kr 350,- per plass per år.
 • Kortere kurs har egne betalingssatser og vil bli annonsert.
 • Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barne nr. 3 eller flere.

Å være elev ved kulturskolen er givende, lærerikt og moro. Det skal det være, men det forplikter også. Gol kulturskule jobber med varierte arrangementer for våre elever gjennom skoleåret. For at slike arrangementer skal bli noe av er vi avhengige av at elever stiller opp.

Vi er veldig glade for å kunne tilby elever fra andre kommuner plass ved Gol kulturskule. Vi er også veldig glade for å ha mange elever i videregående skolealder. Vi ser derimot at noen elever av og til, spesielt i disse to gruppene, dessverre ikke alltid stiller opp når de har forpliktet seg til å være med på arrangementer. Vi vil derfor understreke viktigheten av å følge opp når man forplikter seg til å være elev ved kulturskolen.

Skoledagen

Prisoversikt

Individuell opplæring

1300,-
 • + Materialkostnader
 • Søskenmoderasjon

Gruppeundervisning

1100,-
 • + Materialkostnader
 • Søskenmoderasjon

Koret TAPAS

800,-
 • + Materialkostnader
 • Søskenmoderasjon

Voksen

2200,-
 • + Materialkostnader
 • Søskenmoderasjon

Prisene er oppgitt pr. semester.
Kortere kurs har egne betalingssatser og vil bli annonsert.

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller flere.